Menu

Regnskab

Begrebet regnskab dækker over mange former for opstillinger og regnskaber. I dag skal der udarbejdes regnskaber til mange instanser og interessegrupper og ikke mindst til virksomhedens og indehaverens eget brug.

Vi er mange virksomheder behjælpelig med at udarbejder årsrapporter efter årsregnskabsloven til Erhvervsstyrelsen, skatteregnskaber til SKAT enten efter virksomhedsskatteloven, kapitalafkastordningen eller personskattelovens regler.

Vi udarbejder tillige bo- og likvidationsregnskaber, regnskaber i forbindelse med forældrekøblejligheder, og derudover assisterer vi ofte med udarbejdelse af drifts, balance og likviditetsbudgetter i forbindelse med finansiering af virksomheder, såvel ved opstart som løbende finansiering.