Menu

Revision

Revision gennemgår i disse år en liberalisering. For få år siden skulle alle selskaber uanset størrelse revideres, men efterhånden er det kun de lidt større selskaber, der er underlagt den lovpligtige revision.

I dag kan der dog indgås aftale om frivillig revision, og i nogle tilfælde vil dette også blive forlangt af banker og kreditinstitutter. Et alternativ til revision vil være et review eller en udvidet gennemgang. Dette har været anvendt de senere år på mange personlige regnskaber, og giver i lighed med revision en vis grad af sikkerhed for rigtigheden i regnskabet. Dog er graden ikke ligeså høj som ved revision.

Under begrebet revision indgår også offentlig revision, forvaltningsrevision samt revision af offentligt støttede projekter, som vi har stor erfaring i.