Menu

Skat

Skattebetaling er for de fleste noget, man helst vil undgå, men for samfundet som helhed er det en nødvendighed. Det er langtfra ligegyldigt, hvordan et skatteregnskab aflægges.

Der kan være mange skattekroner at spare ved at vælge den rigtige måde at aflægge sit regnskab på, virksomhedsskatteordningen, kapitalafkastordningen eller beskatning efter personskattelovens regler.

Også aktie- og anpartsselskaber har brug for særlige skattemæssige opgørelser af indkomsten, der kan afvige betydeligt fra reglerne i årsregnskabsloven. Vi assisterer mange selskaber med disse opgørelser, herunder opgørelse af sambeskatningsindkomst ved større selskabskonstruktioner.

Gennem vores interne efteruddannelsesprogram sikrer vi til stadighed en opdateret viden hos vores medarbejdere, der er med til at garantere vores kunder den optimale rådgivning indenfor skatte- og momsområdet.